Apollo Picture

Apollo, for my friend, Sam, who is writing a story with a lot of wonderful Greek mythology.
Enjoy!
Apollo
Apollo
Apollo
Artemis and Apollo
This is Love? Apollo x Artemis