Kai Kai Veeloo Picture

That's the mythical Kai-Kai Veeloo (in spanish Cai-Cai Vilú or Coi-Coi Vilú
Hades
Pegasus
Kai Kai Veeloo
Demeter
Celpie: Origin of an unknown hybrid