Postacie z greckiej mitologii Picture

Postacie z greckiej mitologii .
Od waszej lewej : Atena , muza komedii Talia i muza tragedii Melpomena
W środku - smok Argus
Na dole od waszej lewej - Apollo i pegaz .

Characters from Greek mythology.
From your left: Athena, muse and muse of comedy Talia , muse of tragedy Melpomene
In the middle - Dragon Argus
At the bottom of your left - Apollo and Pegasus.
Lit Project
AFAIGB old contest 2
Postacie z greckiej mitologii
Zorran Pony form.
TUGS Ponies: Burke and Blair